[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
نویسندگان محترم لطفا قبل از ارسال مقاله حتما مشاهده بفرمایید::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
4 نتیجه برای کودک

فرهاد دریانوش، داوود مهربانی، وحید ستوده، سمیه کاشرفی فرد، سارا حجتی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1389 )
چکیده

مقدمه: پوکی استخوان یکی از ویرانگرترین بیماریهای دستگاه اسکلتی است. عارضه پوکی استخوان در صورت نداشتن فعالیت بدنی و تغذیه ناکافی از دوران کودکی آغازمی شود که معمولا این عارضه ناشی از کاهش میزان آهکی شدن (کلسیفه شدن) بافت استخوانی است. هدف: هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تاثیر شانزده هفته تمرین شدید و مصرف مکمل استروژن بر میزان رسوب کلسیم و استحکام استخوانی در رت اورکتومی شده بود. روش شناسی: در این پژوهش 130 سر موش دو ماهه با وزن15±180 گرم انتخاب شدند.10 سر موش در همان ابتدا به منظور تعیین کلسیم و استحکام استخوان ران ها کشته شدند و 120سر موش باقیمانده در چهار گروه30 تایی (گروه کنترل، گروه تمرینی، گروه مصرف مکمل استروژن و گروه تمرینی همراه با مصرف مکمل استروژن) تقسیم شدند. مدت زمان کل تمرینات شدید با 16 هفته و هر هفته سه جلسه بود .در هشت هفته اول، برنامه تمرینی با سرعت 36 متر بر دقیقه به مدت 15 دقیقه آغاز و سپس هر دو هفته یکبار 12 متر بر دقیقه به سرعت اضافه شد.در پایان هشت هفته اول، عمل جراحی و برداشت تخمدان در تمامی موشها صورت گرفت و یک ماه بعد برنامه تمرینی در هشت هفته دوم تکرار شد. حیوانات با استفاده از کتامین و زایلازین بیهوش و سپس کشته می شدند. در پایان هشت هفته اول ،یکماه بعد از عمل جراحی و در پایان هشت هفته دوم استخوان ران سمت راست و چپ موش ها به ترتیب برای اندازه گیری میزان رسوب کلسیم و استحکام استخوان بیرون کشیده شد. نتایج: نتایج تحقیقات نشان داد در میزان رسوب کلسیم و استحکام استخوان تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد. در مرحله اول (هشت هفته اول تمرین) مشخص گردید تغییرات رسوب کلسیم و استحکام استخوان در گروههای مکمل، تمرینی و تمرین همراه با مکمل معنا دار بود. در هشت هفته دوم تمرینات نیز نتایج نشان داد میزان رسوب کلسیم در هر چهار گروه کاهش یافته بود و تنها در گروه کنترل معنادار بود. نتیجه گیری: بعد از عمل جراحی نتایج تحقیق نشان داد علاوه بر اینکه انجام فعالیت های ورزشی شدید نتوانست از پوکی استخوان جلوگیری کند بلکه حتی نسبت به گروه کنترل، باعث کاهش بیشتری در میزان رسوب کلسیم و استحکام استخوان شد.
خدیجه میرزایی ویشگایی ، فرهاد رحمانی نیا، علیرضا علمیه،
دوره 5، شماره 10 - ( 7-1392 )
چکیده

چکیده هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین دانش تغذیه، ترکیب بدن و سطح فعالیت بدنی در زنان میان‌سال چاق و کم‌وزن بوده است. روش‌شناسی :تعداد 172 و 130 (جمع 302) فرد به ترتیب در گروه های چاق و کم‌وزن ، به طور تصادفی ، به عنوان آزمودنی انتخاب و برای بررسی وضعیت ، دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی آزمودنی‌ها ، به ترتیب از پرسشنامه های دانش تغذیه پارمنتر و واردل و سطح فعالیت بدنی بک ، استفاده گردید . قد ، وزن ، چین زیرپوستی بدن، BMI و درصد چربی بدن آزمودنی‌ها اندازه‌گیری و محاسبه شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری یومن‌ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید . یافته‌ها : یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دانش تغذیه با سطح فعالیت بدنی ، درصد چربی بدن و توده بدون چربی بدن در زنان میانسال‌ چاق و کم‌وزن رابطه معنی‌داری وجود نداشت (05/0p≥). علاوه بر این ، بین سطح فعالیت بدنی آزمودنی‌های چاق و کم‌وزن هم تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (05/0p≥) ؛ ولی بین دانش تغذیه ، درصد چربی بدن و توده بدون چربی بدن در زنان میانسال‌ چاق و کم‌وزن تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0p≤) . همچنین دانش تغذیه و توده بدون چربی بدن ، زنان میانسال کم‌وزن بیشتر و در صد چربی بدن زنان میانسال کم‌وزن پایین‌تر بوده است. بحث و نتیجه‌گیری : می توان چنین نتیجه گیری کرد که دانش تغذیه کافی، می تواند با سطح فعالیت بدنی و ترکیب بدن ، در تغییرات ترکیب بدن زنان میانسال آثار مفیدی داشته باشد. واژه‌های کلیدی: دانش تغذیه ، فعالیت بدنی ، شاخص توده بدن ، کم‌وزن ، چاق
پریسا صداقتی، فرزانه ساکی، پریسا سرلک،
دوره 9، شماره 17 - ( 1-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: تمرینات ثبات دهنده مرکزی اگر چه در بسیاری از رشته های ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است، ولی در سطح ورزش حرفه ای تأثیر آن بر عملکرد ورزش های مختلف به ویژه شناگران هنوز به روشنی مشخص نشده است. بنابراین این مطالعه، به بررسی نقش تمرینات ثبات دهنده مرکزی در تعادل پویا و عملکرد ورزشی دختران کودک شناگر رقابتی، می پردازد.  
روش شناسی: این تحقیق نیمه تجربی بوده و آزمودنی ها به طور در دسترس شامل 24 دختر کودک شناگر رقابتی (محدوده سنی:7 تا 10 سال) با بیش از دو سال سابقه ورزش حرفه ای در تیم داماش تهران در سال 1396 می باشد و  به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند، این ورزشکاران در دو مرحله مورد ارزیابی برای متغیرهای استقامت عضلات خم کننده تنه،  باز کننده و جانبی تنه، قدرت عضلات تنه، تعادل پویا و آزمون عملکرد ورزشی شناگران قرار گرفتند. گروه آزمون به مدت هشت هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی را انجام دادند.
یافته ها: تحت تاثیر یک دوره تمرینی مقایسه نتایج پیش و پس آزمون گروه آزمون در متغیرهای مجموع استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی(p=0/016)، استقامت فلکسورهای تنه، قدرت ناحیه مرکزی(p=0/001) افزایش معنادار و در سرعت شنای 50 و 100 متر(p=0/001) کاهش معناداری مشاهده شد. مقایسه نتایج بین گروه ها نشان داد که متغیرهای استقامت عضلات فلکسور(p=0/031)، جانب راست تنه(p=0/034)، مجموع استقامت عضلات تنه(p=0/018)، قدرت ناحیه مرکزی(p=0/036) و سرعت شنای 50 متر(p=0/001) تفاوت معناداری مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات ثبات مرکزی می تواند با ایجاد تغییرات قابل توجهی در متغیرهای استقامتی و قدرتی عضلات ناحیه تنه، سبب بهبود عملکرد ورزشی و تعادل پویای شناگران،  به ویژه در سنین کودکی گردد.
محمد اسماعیل افضل پور، مجتبی امیرآبادی زاده، طوبی کاظمی،
دوره 9، شماره 17 - ( 1-1396 )
چکیده

مقدمه و هدف: روش های متعددی برای ارزیابی ترکیب بدنی وجود دارد، اما اخیراً اندازه گیری دور مچ دست و دور گردن نیز به عنوان شاخص‏های جدید، برای شناسایی افراد دارای اضافه وزن و کم تحرک مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین مقایسه دور مچ دست، دور گردن و عوامل خطرزای قلبی- عروقی افراد آماده و غیر آماده از نظر بدنی بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مردان و زنان 30 تا 40 ساله شهر بیرجند بودند که بعد از دادن فراخوان از میان 130 فرد داوطلب شرکت در تحقیق، تعداد 97 نفر (تعداد 46 نفر مرد و 51 نفر زن) به طور تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه فعالیت بدنی بک، میزان فعالیت بدنی شرکت‌کنندگان بررسی شد و در ادامه با منحنی راک نقطه برش نمره فعالیت بدنی افراد محاسبه گردید و شرکت‌کنندگان به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شدند. شاخص‌های قد، وزن، دور مچ دست، دور گردن، دور کمر، دور لگن، شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به لگن؛ فشار خون، چربی‌های خون و قند خون آزمودنی‌ها با روش‌های معتبر اندازه‌گیری شدند. در نهایت، نتایج با استفاده از آزمون t مستقل و با نرم‌افزار spss نسخه 22 در سطح معنی‌داری 05/0p< استخراج گردید.
یافته­ها: نتایج نشان داد که WHR (009/0=p)، دور کمر (0001/0=p)، دور باسن (0001/0=p) و BMI (002/0=p) افراد فعال کمتر از افراد غیر فعال بود. با این حال؛ بین دور مچ دست، دور گردن، قند خون ناشتا، کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی بالا، لیپوپروتئین با چگالی پایین و فشار خون سیستولی و دیاستولی افراد فعال و غیر فعال از نظر بدنی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0P>).
بحث و نتیجه­گیری: داشتن فعالیت بدنی سبب بهبود ترکیب بدنی می‌شود. هر چند بین شاخص‌های دور گردن و دور مچ دست افراد فعال و غیر فعال از نظر بدنی رابطه معنی‌داری بدست نیامد، بر اساس نتایج بدست‌آمده بر حسب جنسیت، احتمال می‌رود که این دو شاخص بتواند به عنوان یک عامل پیشگویی‌کننده بیماری‌های قلبی- عروقی در جامعه زنان باشد. �، به ویژه در سنین کودکی گردد

صفحه 1 از 1     

Persian site map - English site map - Created in 0.15 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4080