[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه حکیم سبزواری 

مدیر مسئول: رویا عسکری

سردبیر: امیرحسین حقیقی

دبیر تخصصی: کیوان حجازی

مدیر اجرایی و ویراستار فارسی: ندا بدری 

کارشناس نشریه
حلیمه وحدت پور

دوره انتشار: دو فصلنامه
زبان: فارسی
شاپای الکترونیکی 

 2228-X723

پست الکترونیک
    sbs.su2010@gmail.com  

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
Google Scholar
..
:: جستجو در مقالات منتشر شده ::
4 نتیجه برای Bdnf

ارسلان دمیرچی، پروین بابائی ، کریم آزالی علمداری،
دوره 3، شماره 6 - ( 7-1390 )
چکیده

  مقدمه و هدف: عامل رشد عصبی مشتق ­شده از مغز ( BDNF ) علاوه بر نقش نروتروفیکی، دارای آثار متابولیکی ویژه ای است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تمرین هوازی بر شاخص­های خطر متابولیک و BDNF بود.

  روش­­شناسی: 21 مرد میان­سال داوطلب دارای سندروم متابولیک به طور تصادفی در دو گروه شامل تمرین ( ME ) و کنترل ( MC ) تقسیم شدند. ابتدا مقادیر متوسط مصرف قند، چربی، پروتئین وکالری رژیم غذایی در زمان قبل از شروع تحقیق استخراج شدند. گروه ­ ME در شش هفته تمرین هوازی با شدت متوسط شرکت کردند و در پیش ­ آزمون و پایان دوره تمرین، خون­گیری انجام شد. مقایسه بین­گروهی داده ­ ها در پیش­آزمون با استفاده ازآزمون­های تی مستقل وتحلیل کوواریانس چند متغیره (برای کنترل ثاثیر تفاوتهای تغذیه­ای اولیه) و مقایسه درون گروهی در طول زمان با آزمون های Q کوکران و تی همبسته انجام شد.

  یافته­ها: تمرین هوازی سبب کاهش امتیاز z کل سندروم متابولیک (001/0= P BDNF پایه سرم (004/0= P )، حساسیت به انسولین (038/0= P )، فشار خون میانگین سرخرگی (024/0= P )، دور کمر (02/0= P )، قند­ خون ­ناشتا (018/0= P ) و تری­گلیسرید (001/0= P ) شد. تمرین هوازی همچنین باعث افزایش لیپوپروتئین پرچگال (003/0= P ) شد، با این­حال تغییری در مقدار انسولین وجود نداشت(05/0 < P ).

  بحث و نتیجه­گیری: تمرین هوازی در افراد سندروم متابولیک دارای فواید چندجانبه ای است، ولی در این افراد پاسخ BDNF به برنامه تمرین مشابه آزمودنی­های سالم نیست که بیان می کند افزایش آن همیشه نمایانگر سلامتی نمی­باشد.


حمزه بیانی، ضیاء فلاح محمدی، محمد فاضل زاده،
دوره 6، شماره 11 - ( 1-1393 )
چکیده

هدف: هدف از این پژوهش مقایسه‌ی تأثیر دو نوع فعالیت بدنی وامانده‌ساز هوازی و بی‌هوازی بر سطوح BDNF و کورتیزول سرمی و ارتباط آن ها با هم می‌‌باشد. مواد و روش‌ها: 16 نفر از دانشجویان فعال به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول تست وامانده‌ساز بی‌هوازی کانینگهام و فالکنر و گروه دوم تست وامانده‌ساز هوازی استراند را ‌انجام دادند. نمونه‌های خونی قبل و بلافاصله پس از تمرین گرفته شد. یافته‌ها: نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که هر دو نوع ورزش حاد وامانده‌ساز هوازی و بی‌هوازی موجب افزایش معنی‌دار BDNF شدند (05/0< p). همچنین اجرای یک جلسه ورزش تا حد واماندگی از نوع هوازی باعث کاهش معنی‌دار (05/0< p) و از نوع بی-هوازی باعث افزایش غیرمعنی‌دار (05/0P>) در سطوح سرمی کورتیزول گردید. بین سطوح کورتیزول و BDNF در هر دو گروه آزمودنی همبستگی معنی‌داری وجود نداشت (05/0P>). به علاوه، آزمون تی مستقل نشان داد تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های هوازی و بی‌هوازی در سطوح سرمی BDNF و کورتیزول وجود ندارد (05/0P>). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده‌ی تاثیرات قابل توجه و مثبت تمرینات وامانده ساز حاد هوازی و بی‌هوازی بر سطوح سرمی BDNF می‌باشد. با توجه به عدم ارتباط معنادار بین این دو عامل می توان بیان داشت احتمالاً اجرای فعالیت‌های حاد هوازی و بی‌هوازی موجب افزایش کورتیزول تا حدی که باعث سرکوب و کاهش سطوح BDNF در افراد فعال شود نمی‌گردد و از این رو خطری برای سلامت دستگاه عصبی به شمار نمی‌رود.
بهاره سادات حسینی، عبدالحسین پرنو، محمدرضا ذوالفقاری، اسحاق کریمی، سیده آزاده حسینی،
دوره 7، شماره 14 - ( 7-1394 )
چکیده

هدف: عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) یکی از اعضای خانواده نوروتروفین‌هاست که نقش کلیدی در تنظیم بقاء، رشد و حفظ نورون‌ها دارد.BDNF مشتق از عضله در سازگاری عضله اسکلتی به تمرین مشارکت می‌کند؛ اما، اثرات مداخلات تمرین بر آن هنوز به خوبی درک نشده است. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر محتوای فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در عضلات اسکلتی موش‌های صحرایی بود. مواد و روش‌ها: 25 سر موش صحرائی ماده ویستار بطور تصادفی به دو گروه گواه و تمرین مقاومتی تقسیم شدند که بالا رفتن از نردبان همراه با حمل وزنه به عنوان تمرین مقاومتی در نظرگرفته ¬شد. جلسه تمرین شامل سه نوبت با پنج تکرار بود. حیوانات، در گروه تمرین مقاومتی صفر، 24، 48 و 72 ساعت بعد از جلسه تمرین بیهوش و خونگیری انجام شد. برای سنجش محتوای BDNF از کیت الایزا و برای تحلیل داده¬ها از روش ANOVA و نرم افزار SPSS 18 استفاده و سطح معناداری  P≤0/05در نظر گرفته شد.
یافته¬ها: یافته¬های این پژوهش نشان داد که تغییرات سطوح BDNF پلاسما به دنبال یک جلسه تمرین مقاومتی در نقاط زمانی بلافاصله، 24 و 72 ساعت بیشتر از گروه کنترل بود (به ترتیب 0/001=p ، 0/0009=p و 0/027=p). 

. نتیجه گیری: تمرین مقاومتی BDNF پلاسما را تحت تاثیر قرار می­­دهد. بنابراین، تمرین مقاومتی را احتمالا می­توان مدلی مناسب برای بررسی رفتار مولکولی این نوروتروفین بکار گرفت.


طاهره دلیر، رضا قراخانلو، مقصود پیری، حسن متین همایی،
دوره 19، شماره 19 - ( 1-1397 )
چکیده

مقدمه و هدف: ورزش از طریقBDNF اثرات مفید خود را بر مغز القا می­ کند. با این حال، سازوکارهای سلولی این امر به طور کامل شناخته نشده است. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی بر بیان mRNAژن ­های SIRT1، CREB و BDNF در هیپوکمپ رت­ های نر ویستار بود.
روش­ شناسی: 12 سر رت 8 هفته ­ای آزمودنی­ های این مطالعه را تشکیل می­ دادند. رت­ها به روش تصادفی ساده به 2 گروه تقسیم ­شدند: گروه ورزش و گروه کنترل. حیوانات گروه ورزشی، تمرین هوازی تناوبی را به مدت 8 هفته (5 جلسه در هفته با سرعت 10 الی 15 متر بر دقیقه) تجربه نمودند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی حیوانات تشریح ­شدند و بافت هیپوکمپ استخراج گردید. اندازه­ گیری بیان mRNA ژن­ های SIRT1، CREB و BDNFبا استفاده از روش Real time-PCR صورت پذیرفت. از آزمون t مستقل برای مقایسه گروه­ ها استفاده شد و معنی­ داری بین متغیرها در سطح 0.05≥P مورد توجه قرار گرفت.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که میزان بیان mRNA ژن­ های SIRT1، CREB و BDNF در بافت هیپوکمپ گروه تمرین ورزشی در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی­ داری افزایش یافت (0.001≥P).
بحث و نتیجه ­گیری: به طور کلی، به نظر می ­رسد که تمرین هوازی تناوبی قادر است از طریق مسیر پیام ­رسانی SIRT1/CREB/BDNF سطوح BDNFهیپوکمپ را به صورت مثبت تنظیم کند. از این رو، این نوع از تمرین ورزشی می­ تواند به منظور القاء اثرات مفید ورزش بر سلامت مغز بکار گرفته شود.صفحه 1 از 1     

Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4447