مجله ورزش و علوم زیست حرکتی- اطلاعات تماس
نشانی دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  سبزوار، توحید شهر، پردیس دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم ورزشی،‌مجله ورزش و علوم زیست حرکتی، صندوق پستی ۳۹۷

تلفکس :  ۴۴۰۱۲۷۶۴- ۰۵۱.      ۰۹۱۶۸۵۲۴۹۸۷

پست الکترونیکی : sbshsu.ac.ir


 

نشانی مطلب در وبگاه مجله ورزش و علوم زیست حرکتی:
http://journals.hsu.ac.ir/sbs/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب