مجله ورزش و علوم زیست حرکتی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای تدوین و نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دانلود راهنمای تدوین و نگارش مقالات
با سلام
به اطلاع نویسندگان محترم می رساند که قبل از ارسال مقاله رعایت موارد ذیل و تدوین مقاله بر اساس راهنمای نگارش مقاله ضروری است و در صورتیکه مقاله ۲بار توسط دفتر نشریه جهت اصلاح بر اساس دستور العمل مجله به نویسنده عودت داده شود و اصلاح نشده باشد از بررسی مقاله معذوریم.
 • نوشتن عنوان کوتاه (Running title) الزامی است.
 • آدرس دقیق نویسنده مسئول مشخص شود.
 • مشخصات نویسندگان در قسمت چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود.
• چکیده فارسی و انگلیسی به صورت سازمان یافته نوشته شود.
 • چکیده فارسی و انگلیسی دقیقا منطبق بر هم باشند و در حدود ۲۵۰ کلمه تنظیم گردد.
 • منابع مورد استفاده باید در متن به ترتیب استفاده و با شماره در داخل پرانتز مشخص شود (بر اساس دستور العمل ونکوور)
• شماره منابع داخل متن از یک شروع شود.
• منابع داخل پرانتز از چپ به راست مرتب شوند و با ویرگول از هم جدا شوند. به عنوان مثال: (۱۲، ۸، ۵، ۲)
 • شماره پاورقی ها در هر صفحه از یک شروع شود.
• نگارش ۰.۵۸۳=p. صحیح نمی باشد. باید به صورت دقیق و علمی نگاشته شود.
 • در نمودار واحد ها ذکر شود.
• در داخل متن و جداول اعداد به صورت فارسی نوشته شود.
• منابع فارسی به صورت انگلیسی برگردانده شود.
•منابع کاملا منطبق بر راهنمای تدوین و نگارش مقالات باشد و به صورت دقیق آورده شود. به نقطه گذاری ها، فواصل کلمات، حروف کوچک و بزرگ و غیره دقت شود و دقیقا بر اساس دستورالعمل تنظیم گردد.
• نمونه رفرنس برای راهنمایی:
۱) Liu YS, Mayr A, Opitz Gress C, Zeller W, Lormes S, Baur M, et al. Human skeletal muscle HSP۷۰ response to training in highly trainedrowers. J Appl Physiol ۱۹۹۹; ۸۶: ۱۰۱-۴.
  • در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر مقاله عودت داده شده تا پس از تطبیق با دستورالعمل نشریه از سوی نویسنده، برای داوری ارسال گردد.
  • چنانچه مقاله پس از ارسال برای مجله توسط سردبیر نیازمند اصلاحات ساختاری، نگارشی و فنی تشخیص داده شد، نویسنده ملزم به انجام آنها می باشد، در صورتیکه پس از انجام اصلاحات، اشکالات قبلی یا برخی از آنها همچنان وجود داشته باشند، مقاله قابل ارسال برای داوری نبوده و مردود اعلام خواهد شد.
 
چنانچه پس از ارسال مقاله به داوری، نویسنده انصراف خود را از بررسی مقاله اعلام نماید، نویسنده ملزم است مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب ۵۴۴۰۵۱۶۵۳۱ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه حکیم به نام دانشگاه حکیم سبزواری واریز نماید.

با سپاس
دکتر سید علیرضا حسینی کاخک
مدیر مسئول نشریه
نشانی مطلب در وبگاه مجله ورزش و علوم زیست حرکتی:
http://journals.hsu.ac.ir/sbs/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب