مجله ورزش و علوم زیست حرکتی- اخبار نشریه
تاخیر داوری مقالات ارسالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
استادان، دانشجویان و محققین گرامی با سلام احترامآ به استحضار می رساند مجله ورزش و علوم زیست حرکتی خود را ملزم و مقید به رعایت امانت، نظم و پیگیری مقالات ارسالی می داند. تاخیرهای به وجود آمده در داوری مقالات به علت عدم پاسخگویی به موقع داوران محترم می باشد. به هر ترتیب ما به سهم خود از این تاخیرها پوزش می طلبیم و از شما عزیزان نیز تقاضای صبر و شکیبایی داریم.
نشانی مطلب در وبگاه مجله ورزش و علوم زیست حرکتی:
http://journals.hsu.ac.ir/sbs/find.php?item=1.43.18.fa
برگشت به اصل مطلب