مجله ورزش و علوم زیست حرکتی- درباره نشریه
درباره مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  در سال های اخیر رشته فیزیولوژی ورزش گسترش نسبتاً مناسبی داشته است. تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری افزایش یافته و کمیت و کیفیت پژوهش ها بهبود یافته است. به طور طبیعی چاپ و انتشار پژوهش ها در این رشته به گسترش رشته و گسترش مرزهای دانش کمک شایانی می کند. همچنین انتشار پژوهش ها در این رشته به مربیان و ورزشکاران کمک می کند تا عملکردشان را بهبود دهند. این نشریه در خصوص موضوعات فیزیولوژی ورزش و علم تمرین مقالات پژوهشگران را پذیرا می باشد. هدف سردبیر، هیات تحریریه و دست اندرکاران این رشته ارتقاء نشریه از لحاظ کمیت و کیفیت می باشد و امید است طی سال های آینده این نشریه به یک نشریه وزین و معتبر در سطح کشور، منطقه و بین المللی تبدیل شود .

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله ورزش و علوم زیست حرکتی:
http://journals.hsu.ac.ir/sbs/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب