فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی- اخبار نشریه
گام‌های اوّلیه در راه دریافت نمایۀ معتبر Scopus

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/16 | 

ISSN:2476-6577
پژوهشگران فرهیخته
با سلام و درود فراوان
به آگاهی می‌رساند فصلنامۀ «مطالعات نظریه و انواع ادبی»
افزون بر گام برداشتن درمسیر دریافت رتبۀ علمی- پژوهشی
از کمیسیون بررسی نشریات کشور، گام‌های اوّلیه و بسیار جدّی
در راه دریافت نمایۀ معتبر بین‌المللی اسکوپوس Scopus از
موسسۀ Elsevier برداشته و به یاری شما پژوهشگر فرهیخته، با
استواری در این مسیر گام برمی‌دارد. این نمایه، همانند دیگر نمایه‌های
معتبر بین‌المللی (JCR/ISI Thomson/ISC/Pub med) دارای
 رتبه‌بندی نمایه‌ای فراتر از نمایه معتبر داخلی است.
با احترام بسیار
مهیار علوی‌مقدّم
سردبیر فصلنامه
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات نظریه و انواع ادبی:
http://journals.hsu.ac.ir/ltg/find.php?item=1.43.17.fa
برگشت به اصل مطلب