[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
راهنمای تدوین و ارسال مقاله::
ثبت نام و اشتراک::
راهنمای داوران ::
تسهیلات پایگاه::
بازیابی رمز ورود به سامانه ::
مطالب مفید و ارزنده ::
ضریب تاثیر نشریات علمی ::
دریافت گواهی داوری مقالات::
دریافت گواهی پذیرش مقاله::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
میزان امتیاز کدام آیتم های فرم امتیاز بندی مقالات عادلانه نیست ؟
تناسب عنوان با محتوا - حداکثر 6
نو بودن موضوع، روش و تکنیک تحقیق - حداکثر 12
رعایت ساختار مقاله ( مقدمه، پیشینه ی تحقیق، مواد، روش ها و ... -حداکثر6
تناسب روش تجزیه و تحلیل داده ها و انطباق آن با محتوا -حداکثر12
چکیده ی مقاله و همآ هنگی آن با محتوا و نتایج -حداکثر7
کیفیّت نقشه ها، تصاویر و جدول ها - حداکثر 3
ارتباط نتیجه گیری با محتوا و اهداف تحقیق-حداکثر12
روانی، شیوایی و رعایت اصول نگارش از نظر علمی و ادبی-حداکثر12
مستند بودن و استفاده از مراجع جدید، نحوه ی ارجاع، فهرست منابع و مآخذ-حداکثر15
میزان پاسخ گویی مقاله به نیاز جامعه ی علمی و اجرایی-حداکثر15
   
..
:: برترین‌های پایگاه ::
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (17973 مشاهده)
ارزیابی توانمندی ژئومورفوتوریستی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ (17945 مشاهده)
حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی (15538 مشاهده)
الگــوهای فضــایی اهمیـت تــداوم بــارش ایــران (15521 مشاهده)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (14601 مشاهده)
پایـش و مـانیتورینگ اقتصـادی و اجتمـاعی پـروژه‌ی بیـن‌المللی تـرسیب کـربن (13370 مشاهده)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (13269 مشاهده)
ارائه یک شبکـه عصبی MLP به منظور پیش‌بینی یخبندان در استـان کرمانشـاه (13157 مشاهده)
تحلیـل آمـاری، همدیدی طـوفان‌های گردوخاک در جنـوب‌شـرق ایـران (مطـالعـه‌ی مـوردی: منطقـه‌ی سیستـان) (13099 مشاهده)
فرآیند‌های غالب در تشکیل و تحول مورفولوژی توده‌های ماسه‌ای جلگه خوزستان (12879 مشاهده)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (12787 مشاهده)
ناحیه‌بندی آب و هوایی استان اصفهان با استفاده از روش‌های نوین آماری (12572 مشاهده)
کاربـرد روش‌هـای تصمیم‌گیـری چنـد معیـاره در اولـویت بنـدی پهنه‌هـای منـاسب بـرای دفـن پسمـانـد شهـری(نمـونــه مـوردی شهـر سبـزوار) (12471 مشاهده)
شناسایی الگوهای همدیدی بارش های شدید شمال شرق ایران (12459 مشاهده)
بـررسی نقش ژئـومورفولوژی در کیفیت مصالح ساختمانی با تـاکید بر سنگدانه‌ها در حوضه‌ی آبخیز قلعه شاهین (12211 مشاهده)
بررسی مورفومتری و علل استقرار ریگ کرمان از طریق تحلیل ویژگی‌های باد و دانه‌سنجی ذرات ماسه (12186 مشاهده)
شنـاسـایی، طبقه‌بندی و تحلیل سینوپتیک موج اَبَـر گـرم تابستان 1389 ایــران (12031 مشاهده)
تحلیل آماری و پیش‌بینی احتمال وقوع طوفان‌های شدید با استفاده از روش (12018 مشاهده)
تفکیک و شناسایی شکلی واحدهای پلایای گاوخونی به منظور تهیه نقشه های ژئومورفولوژی (11868 مشاهده)
شناسایی پهنه‌های رسوبی ناشی از تحولات اقلیمی در پلایای مهارلو با به کارگیری (11453 مشاهده)
برآورد حداکثر بارش محتمل (PMP) حوضه آجی‌چای (11304 مشاهده)
تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های کشاورزی (مطالعۀ موردی: دهستان‌های بناجوی شرقی و شمالی شهرستان بناب آذربایجان شرقی) (10620 مشاهده)
تحلیـل فضـایی و سنجش مخـاطره ژئومورفولـوژیکی شـوری‌زایـی ‌در‌ مخـروط‌افکنـه گرمسـار (10590 مشاهده)
بررسی امکان استفاده از شاخص پوشش گیاهی NDVIدر تحلیل خشکسالی‌های استان اصفهان (10548 مشاهده)
ارزیـابی اثـرات یکپـارچه‌سـازی اراضی بر تـوسعه کشـاورزی منـاطق روستـایی، (10382 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تحلیلی بر علل شکل گیری مهاجرت معکوس در نواحی روستایی شهرستان بینالود (14270 دریافت)
بررسی نقش باد در آرایش ساختار فضایی– کالبدی شهرهای مناطق گرم- خشک و گرم- مرطوب (9296 دریافت)
تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلانشهرها (6951 دریافت)
شهرهای خلاق:رویکردی فرهنگی در توسعه شهری (6142 دریافت)
پیش بینی سطح ایستابی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و قانون یادگیری Gradient Descent. (5317 دریافت)
نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری مطالعه موردی - شهر کرمانشاه (4591 دریافت)
واکاوی مکتب‌های مورفولوژی شهری (4516 دریافت)
پیش‌بینی خشکسـالی شهـر خـاش بـا استفـاده از مـدل شبکـه عصبی (4031 دریافت)
تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی توسعه شهری (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران) (3910 دریافت)
تخمین پارامتر فیزیکی(زی توده) پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دوری (3587 دریافت)
بررسی نقش برنامهریزی کاربری اراضی در بهبود تابآوری لرزهای جوامع شهری (نمونهی موردی شهر سبزوار) (3412 دریافت)
تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه‌های گردشگری و زیرساخت‌ ارتباطی و شبکه‌ی راه در مناطق کویری ایران (مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) +بازنگری (3323 دریافت)
مقایسه تطبیقی کیفیّت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد (مورد مطالعه محلّه شش بادگیری و شهرک دانشگاه) (3257 دریافت)
برنامه ریزی راهبردی توسعه شهرک صنعتی شهر یزد با استفاده از چارچوب استراتژیک SOAR (3052 دریافت)
تحلیل و ارزیابی پتانسیل‌ها و راهبردهای توسعه‌ی اکوتوریسم در منطقه‌ی مرنجاب (2915 دریافت)
شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود فعالیت فرشبافی در نواحی روستایی( مطالعه موردی: شهرستان ملایر) (2809 دریافت)
تحلیـل سطـح پـایداری تـوسعه شهـر سبـزوار (2777 دریافت)
مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـلامشهر (2715 دریافت)
پیش‌بینی خشک‌سالی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی (2471 دریافت)
پیش‌بینی بارش و دمای متوسّط ماهانه با استفاده از الگوهای پیوند از دور به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (2287 دریافت)
سنجش نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی مناطق بیابانی و کویری (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک) (2223 دریافت)
بررسی رابطه‌ برابری جنسیّتی در خانواده و باروری زنان مطالعه‌ موردی: زنان متأهّل20 تا 40 ساله‌ شهر سبزوار (2198 دریافت)
ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل‌های B‏CM2 و HADCM3 در محیط ریزگردان LARS-WG (2186 دریافت)
سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کلان شهر های ایران با استفاده از مدل های کمی (2181 دریافت)
ارزیـابی آسیب‌پـذیـری آبخـوان دشت داورزن به روش دراستیک بـا استفـاده از سیستم اطـلاعات جغـرافیـایی (GIS) (2171 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 11681 بازدید)
در باره نشریه ( 7886 بازدید)
نشانی ( 5269 بازدید)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 4957 بازدید)
قدردانی ( 4831 بازدید)
صدور گواهی ( 4521 بازدید)
راهنمایی ( 4482 بازدید)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 4255 بازدید)
هدف ( 4107 بازدید)
گواهی انجام داوری مقالات ( 3975 بازدید)
ضریب تاثیر مجلات علمی ( 3738 بازدید)
گواهی پذیرش مقاله ( 3541 بازدید)
پاسخ ( 3528 بازدید)
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم ( 3239 بازدید)
فهرست ( 3165 بازدید)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 2289 بازدید)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 2208 بازدید)
آموزش پیوست فیش واریزی ( 2095 بازدید)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 1856 بازدید)
آموزش ( 1740 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 1128 بازدید)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 567 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
قدردانی ( 254 ارسال)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 216 ارسال)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 213 ارسال)
صدور گواهی ( 201 ارسال)
هدف ( 200 ارسال)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 196 ارسال)
در باره نشریه ( 190 ارسال)
نشانی ( 188 ارسال)
راهنمایی ( 188 ارسال)
پاسخ ( 171 ارسال)
شناسنامه نشریه ( 156 ارسال)
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم ( 129 ارسال)
ضریب تاثیر مجلات علمی ( 126 ارسال)
فهرست ( 106 ارسال)
گواهی پذیرش مقاله ( 100 ارسال)
گواهی انجام داوری مقالات ( 91 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
قدردانی ( 752 چاپ)
در باره نشریه ( 689 چاپ)
راهنمایی ( 678 چاپ)
هدف ( 674 چاپ)
راهنمای تدوین و ارسال مقالات ( 658 چاپ)
دکتر محمد علی زنگنه اسدی ( 649 چاپ)
اعضای هیأت تحریریه مجله ( 640 چاپ)
صدور گواهی ( 638 چاپ)
نشانی ( 627 چاپ)
پاسخ ( 599 چاپ)
ضریب تاثیر مجلات علمی ( 580 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 554 چاپ)
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم ( 523 چاپ)
فهرست ( 492 چاپ)
گواهی انجام داوری مقالات ( 476 چاپ)
گواهی پذیرش مقاله ( 365 چاپ)
پرداخت هزینه مقالات پذیرفته شده ( 288 چاپ)
اطلاعیه چاپ شماره جدید نشریه ( 190 چاپ)
ارسال فیش واریزی پذیرش نهایی ( 180 چاپ)
آموزش ( 161 چاپ)
آموزش پیوست فیش واریزی ( 158 چاپ)
چاپ شماره‌های آتی نشریه ( 63 چاپ)
    ... آمار بیشتر

Persian site map - English site map - Created in 0.315 seconds with 946 queries by yektaweb 3414