فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- APA در گوگل اسکولار
روش منبع‌دهی APA در گوگل اسکولار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/8 | 
1- به سایت گوگل اسکولار به نشانی (https://scholar.google.com) مراجعه شود.


2- عنوان منبع در کادر جستجو وارد شده و بر روی دکمه آبی رنگ ذره‌بین کلیک شود.


3- در صفحه بعدی پس از اینکه منبع موردنظر یافت شد، بر روی گزینه 
Cite کلیک گردد.


4- در پنجره 
Cite شیوه‌های مختلف منبع‌دهی قابل مشاهده است.  روش APA برای منبع‌دهی در نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک استفاده می‌گردد. منبع APA کپی شده و در بخش پایانی منابع وارد شود.


 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.80.37.fa
برگشت به اصل مطلب