فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک- پاسخ
پاسخ

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چنانچه رمز عبور خود را فراموش نموده اید ، گزینه بازیا بی رمز عبور را انتخاب و پست الکترونیک خود را در کادر مربوطه وارد کرده و منتظر دریافت ایمیل حاوی نام کاربری و رمز عبور جدید باشید. اگر در بخش INBOX پاسخی دریافت نکردید، لطفا بخش SPAM پست الکترونیک خود را نیز بررسی نمایید.

توجه: استفاده از این امکان  تنها در صورتی موثر خواهد بود که شما هنگام ثبت نام نشانی پست الکترونیک خود را به سیستم معرفی کرده باشید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک:
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/find.php?item=1.70.22.fa
برگشت به اصل مطلب