راهنمای تدوین و ارسال مقالات

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله­ (جدید)

از پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه به موارد زیر توجه فرمایند:

هدف مجله‌ی مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، چاپ و انتشار مقاله‌های علمی-پژوهشی در زمینه‌ی جغرافیا با رویکرد شناخت، برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق خشک در ابعاد طبیعی، انسانی و... می‌باشد.
 مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، فقط پژوهش هایی را قادر به ارزیابی و انتشار می­‌باشد که در ارتباط با کلیه موضوعات مرتبط با مناطق خشک و نیمه خشک ایران در حوزه­‌های مختلف انسانی و طبیعی تالیف شده باشند.

با توجه به گستردگی حوزه علمی جغرافیا و ارتباط تنگاتنگ آن با حوزه­‌های علمی مختلف و همچنین اهمیت انجام مطالعات بین رشته‌ای و فرارشته‌ای در مجامع علمی و دانشگاهی، دریافت مقاله از سایر حوزه­‌های علمی مرتبط با مناطق خشک همچون منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی، منابع آب و ... قابل بررسی می‌باشد.

با توجه به اهمیت مباحث نظری در جغرافیا، مقاله‌های مربوط به حوزه‌های روش‌شناسی، فلسفه‌ جغرافیا و... از اولویت چاپ برخوردارند.
مقاله‌­های مروری از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد نظر، به‌ شرطی پذیرفته می‌شود که در تدوین آن منابع درخور توجه و متعددی، مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

مقاله‌های استخراج شده از رساله‌های دانشجویان دکتری و همچنین طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته از اولویت چاپ برخوردار می‌باشند.
 

ساختار مقاله
صفحه اول) عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشانی پیام‌نگار (پست ‌الکترونیک) به فارسی و انگلیسی؛ نام مؤسسه تأمین‌کننده مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله (در صورت تمایل).

چکیده) چکیده تحقیق باید شامل طرح مسأله و هدف، روش تحقیق، یافته‌ها و نوآوری‌ها و نتیجه گیری باشد. چکیده باید به گونه ای باشد که خواننده با مطالعه آن بتواند به شناخت اجمالی ارزشمند و قابل درکی از کلیت موضوع دست یابد. حداکثر لغات چکیده فارسی نباید از ۳۰۰ کلمه تجاوز نماید. حداکثر لغات چکیده انگلیسی نیز نباید از ۲۰۰ کلمه تجاوز نماید. چکیده انگلیسی بلافاصله بعد از منابع در پایان مقاله آورده شود.

نکته: پس از پذیرش نهایی مقاله توسط هیآت تحریریه، نویسنده باید نسبت به تدوین چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی طبق راهنمای آن اقدام نماید. ساختار چکیده مبسوط انگلیسی به شرح زیر می‌باشد:

Extended Abstract: Introduction, Materials and Methods, Discussion and Results, Conclusions, Keywords, References

مقدمه) در مقدمه، باید بر مبنای سابقه نظری (مبانی نظری) و سابقه تجربی (پیشینه تحقیق) تحقیق، مسئله تحقیق، ضرورت انجام پژوهش و اهداف، سوال­‌ها و فرضیه­‌های متناظر با آن را به صورت مشخص بیان نماید. ساختار مقدمه باید به ­گونه‌­ای منسجم، یکپارچه و پیوسته بیان می­‌شود تا درنهایت بتواند موضوع و مسئله مورد نظر پژوهش و آنچه را در بوته ابهام است، مشخّص کند.

مواد و روش تحقیق)  در این بخش، بایستی توصیف کاملی از ماهیت تحقیق، روش تحقیق، روش‌های گردآوری داده‌ها و اطلاعات، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین در صورت نیاز جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری و محدوده مورد مطالعه ارائه گردد. منطقه مورد پژوهش بایستی مبتنی بر اهداف تحقیق و با استفاده از داده­های آماری و اسنادی و نقشه ها و... در قالب ویژگی‌های سیاسی، جغرافیایی، جمعیتی و... در راستای هدف پژوهش معرفی گردد.

یافته­‌ها) در این بخش، محقق باید نتایج و یافته­‌های حاصل از داده های تحقیق را ارائه نماید. متناسب با محتوای مباحث و یافته­‌های هر مقاله، نویسنده می­‌تواند بخش مباحث و یافته­‌ها را تیتربندی نماید.

بحث و نتیجه‌گیری) نتیجه‌­گیری باید حاصل نتایج برآمده از بحث و یافته‌­های تحقیق حاضر باشد؛ لذا لازم است نتیجه­‌گیری توسط نویسنده و با بیان علمی، موجز و جامع و البته به صورت تبیینی-تحلیلی آورده شود. انجام بحث در مورد نتایج و یافته­‌های تحقیق و به خصوص مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‌­های پیشین و بررسی شباهت‌­ها و افتراق­‌ها میان آنها در این بخش باید صورت گیرد. 

منابع)

استناد به منابع در داخل متن برای مقاله­‌های با تعداد نویسنده‌­های مختلف به شکل زیر باید باشد:

(یک نویسنده: حسینی، ۱۳۷۶، ۲۲)، (دو نویسنده: حسینی و عباسی، ۱۳۸۶: ۱۲)، (سه نویسنده و بیشتر: حاتمی و دیگران، ۱۳۸۷: ۲۳).

استناد به منابع در انتهای مقاله به شکل زیر باید باشد:

کتاب) هاروی، دیوید (۱۳۹۸). عدالت اجتماعی و شهر، جلد نخست، انتشارات مرکز علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران.

مقاله) حسینی، سید هادی، زارعی، مهدی و قدرتی، حسین (۱۳۹۶). تحلیل پایداری شهری در شهر سبزوار. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، ۴ (۱)، ۱۵۴-۱۳۴. (توصیه می‌­شود که نویسندگان DOI مربوط به مقاله را در انتهای هر مقاله درج نمایند).

Book) Harvey, D. (۲۰۱۰). Social justice and the city. University of Georgia Press.

Journals) Miller, K. D., Schleien, S. J., & Bedini, L. A. (۲۰۰۳). Barriers to the inclusion of volunteers with developmental disabilities. Journal of Volunteer Administration, ۲۱(۱), ۲۵-۳۰.


نکات مهم:

 1.     نشریه فقط امکان پذیرش مقالات به زبان فارسی را دارد.
 2.     مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
 3.     در نگارش متن اصلی مقاله باید از فونت بی نازنین ۱۲ معمولی استفاده گردد.
 4.     حداکثر تعداد کلمات متن مقاله نباید از ۷۵۰۰ لغت تجاوز نماید.
 5.     مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می­‌دارد. مسؤولیت صحت و سقم مطالب مقاله ارسال شده به‌ لحاظ حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است و لزوماً نظر و یا مطلب مسئولین مجله نمی­‌باشد.
 6.     مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات خارجی چاپ شده باشد.
 7.    درج نام تمامی نویسندگان مقاله در سامانه نشریه به منظور ارسال ایمیل برای اطلاع از ثبت مقاله در این نشریه ضروری می‌باشد. همچنین، ترجیحاً پست الکترونیک نویسنده مسئول ایمیل دانشگاهی باشد و در صورتی که نویسنده پژوهشگر آزاد می‌باشد، استفاده از ایمیل غیردانشگاهی بلامانع است.
 8.     در مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، اسامی تمامی نویسندگان باید در همان مرحله نخست در سامانه ثبت گردند و امکان اضافه کردن نام به نویسندگان مقاله بعد از ثبت مقاله در سامانه و در طی فرایند ارزیابی مقاله، به هیچ عنوان مقدور نمی‌باشد.
 9.     مجله از پذیرش مقالات ترجمه‌ای برای چاپ معذور است.
 10.    مقالات بایستی روی کاغذ A۴ و با حاشیه‌­های ۳ سانتی‌متر از طرفین تایپ گردیده و فواصل بین خطوط نیز با فاصله یک سانتی‌متر باشد. خط اول همه پاراگراف‌ها باید دارای تورفتگی به اندازه ۰/۵ سانتی‌متر باشد.
 11.     با توجه به ضرورت مشارکت نویسنده / نویسندگان محترم در آماده‌سازی، چاپ و انتشار نشریه، هزینه­های داوری به ازای هر مقاله پانصد هزار ریال (۵۰۰/۰۰۰ ریال) و در صورت پذیرش و تایید، سه میلیون ریال (۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال) برای برای انتشار دریافت خواهد شد.

 


دفعات مشاهده: 20906 بار   |   دفعات چاپ: 1406 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 216 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb