یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 47 (دوره دوازدهم، شماره چهل و هفتم، بهار 1-1401 - شماره پیاپی : 47) - 6 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 46 (دوره دوازدهم، شماره چهل و ششم، زمستان 12-1400 - شماره پیاپی : 46) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 45 (دوره دوازدهم، شماره چهل و پنجم، پاییز 7-1400 - شماره پیاپی : 45) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 44 (دوره یازدهم، شماره چهل و چهارم، تابستان 4-1400 - شماره پیاپی : 44) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 43 (دوره یازدهم، شماره چهل و سوم، بهار 1-1400 - شماره پیاپی : 43) - 6 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 42 (دوره یازدهم، شماره چهل و دوم، زمستان 10-1399 - شماره پیاپی : 42) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 41 (دوره یازدهم، شماره چهل و یکم، پاییز 7-1399 - شماره پیاپی : 41) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 40 (دوره دهم، شماره چهلم، تابستان 4-1399 - شماره پیاپی : 40) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 39 (دوره دهم، شماره سی و نهم، بهار 1-1399 - شماره پیاپی : 39) - 6 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 38 (دوره دهم، شماره سی و هشتم، زمستان 10-1398 - شماره پیاپی : 38) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 37 (دوره دهم، شماره سي و هفتم، پاییز 7-1398 - شماره پیاپی : 37) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 36 (دوره نهم، شماره سي و ششم، تابستان 4-1398 - شماره پیاپی : 36) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 35 (دوره نهم، شماره سي و پنجم، بهار 1-1398 - شماره پیاپی : 35) - 6 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 34 (دوره نهم، شماره سي و چهارم، زمستان 10-1397 - شماره پیاپی : 34) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 33 (دوره نهم، شماره سي و سوم، پاييز 7-1397 - شماره پیاپی : 33) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 32 (دوره هشتم، شماره سي و دوم، تابستان 4-1397 - شماره پیاپی : 32) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 31 (دوره هشتم، شماره‌ی سي و يکم، بهار 1-1397 - شماره پیاپی : 31) - 6 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 30 (دوره هشتم، شماره‌ی سي‌ام، زمستان 10-1396 - شماره پیاپی : 30) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 29 (دوره هشتم، شماره‌ی بيست و نهم، پاييز 7-1396 - شماره پیاپی : 28) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 28 (دوره هفتم، شماره‌ی بيست و هشتم، تابستان 4-1396 - شماره پیاپی : 28) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 27 (دوره هفتم، شماره‌ی بيستم و هفتم، بهار 1-1396 - شماره پیاپی : 27) - 7 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 26 (دوره هفتم، شماره‌ی بيستم و ششم، زمستان 10-1395 - شماره پیاپی : 26) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 25 (دوره هفتم، شماره بيستم و پنجم، پاييز 7-1395 - شماره پیاپی : 25) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 24 (دوره ششم، شماره بيستم و چهارم، تابستان 4-1395 - شماره پیاپی : 24) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 23 (دوره ششم، شماره بيستم و سوم، بهار 1-1395 - شماره پیاپی : 23) - 7 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 22 (سال ششم، شماره بيستم و دوم، زمستان 12-1394 - شماره پیاپی : 22) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 21 (سال ششم، شماره بيستم و يکم، پاييز 12-1394 - شماره پیاپی : 21) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 20 (سال پنجم، شماره بيستم، تابستان 4-1394 - شماره پیاپی : 20) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 19 (سال پنجم، شماره نوزدهم، بهار 1-1394 - شماره پیاپی : 19) - 7 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 18 (سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان 1393 12-1393 - شماره پیاپی : 18) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 17 (سال پنجم، شماره هفدهم، پاییز1393 7-1393 - شماره پیاپی : 17) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 16 (سال چهارم، شماره شانزدهم، تابستان 1393 10-1393) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 15 (سال چهارم،شماره پانزدهم بهار 1393 3-1393 - شماره پیاپی : 15) - 7 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 14 (سال چهارم،شماره چهاردهم،زمستان 1392 12-1392 - شماره پیاپی : 14) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 13 (سال چهارم،شماره سیزدهم،پائیز1392 9-1392 - شماره پیاپی : 13) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 12 (سال سوم، شماره دوازدهم، تابستان 1392 4-1392 - شماره پیاپی : 12) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 11 (سال سوم ، شماره یازدهم ، بهار 1392 3-1392 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 9 و 9,10 (سال سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان 1391 12-1391 - شماره پیاپی : 9) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 8 (سال دوم، شماره‌ي هشتم، تابستان 7-1391 - شماره پیاپی : 8) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 7 (سال دوم، شماره‌ي هفتم، بهار 1391 1-1391 - شماره پیاپی : 7) - 7 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 6 (سال دوم، شماره‌ي ششم، زمستان 1390 10-1390 - شماره پیاپی : 6) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 5 (سال دوم، شماره‌ي پنجم، پاییز 1390 7-1390 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 4 (سال اول، شماره‌ي چهارم، تابستان 1390 4-1390 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 (بهار 1-1390 - شماره پیاپی : 3) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (زمستان 10-1389 - شماره پیاپی : 2) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (پاییز 7-1389 - شماره پیاپی : 1) - 6 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Arid Regions Geographics Studies

Designed & Developed by : Yektaweb