ژئوموروفولوژی کاربردی ایران- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای ارسال و تدوین مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

راهنمای تدوین و ارسال مقالات از طریق لینک زیر نیز قابل دسترسی است.


دانلود راهنمای تدوین مقالات 


1- هدف دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران چاپ و انتشار مقاله‌های علمی_ پژوهشی در زمینه‌ی سوق دادن تحقیقات ژئومورفولوژی نظری به سمت ژئومورفولوژی کاربردی و توجه به کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی است. 

2- دو‌ فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با ژئومورفولوژی کاربردی (ژئومورفولوژی و مدیریت محیط، ژئومورفولوژی و گردشگری، ژئومورفولوژی اقتصادی، ژئومورفولوژی مهندسی و ..... ) پذیرای مقالات می‌باشد.

3- مقاله ارسال شده برای این نشریه، هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

4- مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

5- مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده‌دار مکاتبات است.

6- عدم پاسخگویی به مکاتبات دفتر مجله در مهلت تعیین شده به منزله انصراف تلقی می‌شود.

7- حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، نقشه‌ها و جداول نباید از 20 صفحه A4 بیشتر باشد.

8- مقاله در صفحه A4 با فاصله یک سانتی‌متر بین سطرها و 3 سانتی متر از طرفین و با قلم (B Nazanin) با اندازه 13 و برای چکیده لاتین و نوشته‌های لاتین در متن مقاله با قلم (Times New Roman) اندازه 11 در محیط ورد ( Word 2003و بالاتر) تایپ شود.

9- مقاله در 3 فایل جداگانه شامل؛

1-9- یک فایل صفحه مشخصات نویسنده یا نویسندگانه مقاله؛ رتبه علمی و نام موسسه یا محل اشتغال به فارسی و انگلیسی.

2-9- فایل دوم حاوی مقاله اصلی در محیط ورد بدون مشخصات نویسندگان باشد.

3-9- فایل سوم حاوی مقاله اصلی در محیط ورد با مشخصات نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) باشد.

10- ترتیب ساختار مقاله به شرح زیر است:

1-10- چکیده شامل: طرح مسأله، روش‌شناسی تحقیق، نتایج، واژه‌های کلیدی (حداکثر تا 300 کلمه).

2-10-مقدمه شامل:طرح مسأله و بیان اهداف، بررسی پیشینه موضوع و طرح پرسش‌ها یا فرضیات تحقیق، محدوده و قلمرو پژوهش.

3-10- روش‌شناسی تحقیق: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده‌ها.

4-10- یافته‌های تحقیق: ارائه یافته‌ها، تجزیه، تحلیل و تفسیر آن‌ها.

5-10- نتیجه‌گیری.

6-10- یاداشت‌ها و پیوست‌ها (در صورت لزوم)

7-10- ارجاع به منابع.

8-10- چکیده انگلیسی.

11-منابع فارسی و انگلیسی:در متن مقاله به صورت (نام خانوادگی، سال: صفحه) بیان گردند و در انتهای مقاله به صورت الفبایی آورده شوند. مثال نحوه ارجاع در متن: (رسولی، 1391: 145)

12- روش ارجاع به منابع به شرح زیر است (قلم B Nazanin ، اندازه 12):

1-12- مجلات معتبر علمی: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال). عنوان مقاله. نام کامل مجله، شماره مجله، شماره صفحات.

مثال:اامیراحمدی، ابوالقاسم؛ ابراهیمی، مجید (1392). بررسی آسیب‌پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS.  فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 3، صص 56-37.

2-12-همایش‌ها و کنفرانس‌ها:نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال). عنوان مقاله. نام همایش، محل برگزاری، روز، ماه، شماره صفحات.

مثال:جانعلیزاده محسنی، عسکر؛ حقیقی، فرشیدرضا (1390). کاربرد ژئوتکستایل در پایدار سازی زمین‌لغزش، اولین همایش منطقه‌ای مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، 22 اردیبهشت ماه‌، صص 28-25.

3-12-پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال). عنوان پایان نامه. مقطع و رشته تحصیلی، نام دانشگاه، تعداد کل صفحات.

مثال:رسولی،‌ رضا (1388). مکان‌یابی دفن زباله‌های شهر ساری. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ژئومورفولوژی، دانشگاه حکیم سبزواری، 260 ص.

4-12-‌کتاب(تألیف): نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال). عنوان کتاب. شماره چاپ، ناشر، تعداد صفحات کتاب.

مثال:روسولی، بهروز؛ یزدانی ، رضا (1389). مهندسی کنترل آلودگی هوا. چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 260 صفحه.

5-12-‌ کتاب(ترجمه): نام خانوادگی، نام نویسنده (سال). عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم، شماره چاپ، ناشر، صفحات کتاب.

مثال:شاپو، ژان لویی (1392). مبانی ژئومورفولوژی. مترجم: فسنقری، آزاده و زنگنه اسدی، محمد علی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه حکیم سبزواری، 378 ص.

13- توضیح جداول در بالای آنها و توضیح شکل‌ها و نقشه‌ها در زیر آن درج شود. نقشه‌ها،  شکل‌ها و نمودارها فقط به عنوان شکل بیان شود (قلم B Nazanin، اندازه 11 بولد).

14- معادل‌های انگلیسی در هر صفحه با علامت شماره گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

15- حداکثر حجم مقاله نباید از 20 صفحه بیشتر باشد.

16- مقاله های مستخرج از پایان نامه های دانشجویان دکتری و همچنین طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته از اولویت چاپ برخوردار است.

17- اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران هیچ گونه مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت. نشانی مطلب در وبگاه ژئوموروفولوژی کاربردی ایران:
http://journals.hsu.ac.ir/agi/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب